- zpět -

Kontakt:

  • mantry@email.cz
  • mobil: 725 219 471

ARCHÍV

Dalajlama v Buddhových stopách(18.12.2015)

Vyznání Rameše Balsekara(18.12.2015)

Z knihy Final Undertanding (Konečné pochopení), vydané v roce 2001

stáhnout ve formátu pdf


Toto je vyjádření mé nekonečné vděčnosti Tobě.

Dal jsi mi darem, že jsem se narodil v nejlepší indické rodině, ne však v takovém společenském postavení, aby mě to učinilo domýšlivým.

Dal jsi mi pěknou fyzickou formu, obdivovanou pro její dokonalost, ale vzrůstem dosti malou na to, abych nepřestal být pokorný.

Dal jsi mi vzdělání, jež bylo dost vysoké na to, abych mohl být v životě co nejužitečnější, ale ne zas tak vysoké, abych byl domýšlivý.

Dal jsi mi úspěchy ve sportu, jež byly dost velké na to, abych byl uspokojen, ale ne zas tak velké, abych byl pyšný.

Dal jsi mi povolání, v němž jsi mne dovedl tak daleko, že jsem byl uznáván, ale ne zas tak daleko, abych se stal domýšlivým.

Dal jsi mi ženu a rodinu, za něž jsem byl vždy nekonečně vděčný, ale neušetřil jsi mne zármutku, abych nemohl zapomenout, čím především život je, a abych byl vděčný za to, co mám.

Nezapomněl jsi mi do cesty postavit dostatek pokušení, takže nemohu být příliš kritický ke druhým, kteří stojí tváří v tvář svým vlastním pokušením.

Je mi nyní osmdesát čtyři let a zřejmě jediným přáním, které zbývá, je to, abych na konci dlouhého života, jenž jsi mi daroval, nečekalo nějaké těžké břímě. Ale vím, že v takovém případě bys mi dal též odvahu kráčet s tímto břemenem dál.

Dal jsi mi toho mnoho, abys mi ukázal, jak málo stačí ke spokojenosti a jak hodně věcí se člověk může vzdát.

A ještě nepochybně to nejdůležitější ze všeho – jakoby Tvá štědrost, jíž jsi mne obdařil, nebyla dostačující, korunoval jsi své činy tím, že jsi tento psychosomatický aparát (mysl a tělo) použil k tomu, aby předával světu to nejnaléhavější poselství Advaity.

Jsem opravdu blažený. Nebo je tomu tak, můj Milovaný, že ve skutečnosti jsi blažený Ty sám?

Konečně když jsi určil sám sobě život ve světě jevů, mohlo snad být to, co se mi událo, jiné než bylo?

A za to vše nebude nikdy dost slz, aby skropily Tvé Noumenální nohy.

Ramesh S. Balsekar

Poznámky:
Advaita Védanta – učení o nedvojnosti (advaita - nedualita).
Noumenon – věc o sobě (tak jak skutečně je, nikoli jak se jeví)
Přeložila Lenka, 2002

Meditace jednoho okamžiku(21.9.2015)

Rupert Spira: Pohádka(9.9.2015)

Krátká, 8 minut trvající, velice inspirativní promluva Ruperta Spiry.

Léčba pohybového ústrojí: Video o maďarském masérovi(27.2.2015)

Zde se můžete podívat na zajímavé video o maďarském masérovi, který léčí nejenom problémy pohybového ústrojí. Video je velmi inspirativní a v druhé části je i návod, jak si s něčím může člověk poradit sám.

Přednáška vědce Petera Russela O vědomí z pohledu moderní vědy a východní mystiky.(15.1.2014)

Zde se můžete podívat na velice zajímavou přednášku vědce Petera Russela o vztahu moderní vědy, především fyziky, a východní mystiky, kde se věnuje především pojmu vědomí.

Zpívání u Káji v Břišejově(28.6.2014)

Zpívání u Káji se nám opět velice vydařilo. Navzdory nepříznivé předpovědi počasí
nám celý den svítilo sluníčko a tak když první polovina po poledni dorazila, vyšli jsme na výlet
po okolí. Kája byl našim průvodcem a vedl nás přes hory, doly, lesy a louky.

Ti odvážnější z nás zvaní "fakíři" si sundali boty a dopřáli si masáž nohou (a vlastně celého těla)
na šiškách v lese a na kamenech a ztvrdlých hroudách hlíny na poli.

A tady stojí: RozhlednaDrahoušek poblíž Osečan, ze které bylo krásně vidět široko daleko
do okolí. I Pepínka (pejsek od Jitky) se nemohla dočkat, až si tam nahoru vyleze, ale schody
z roštů s dírami většími než její tlapičky jí dělaly trochu potíže, tak to sama zvládla jen
do druhého patra a pak jsme ji vynesli, aby nepřišla o ten nevšední zážitek.

Na rozhledně Drahoušek bylo těžké požádat někoho, aby nás vyfotil.
Děravá podlaha z roštů totiž dělala problémy nejednomu návštěvníku rozhledny.

Po výletě dorazili ostatní a pak jsme hráli a zpívali a před půlnocí za doprovodu světlušek
se část vydala na zpáteční cestu domů a část zůstala na noc v pohostinném Kájově domečku.

Vliv elektromagnetického záření na živé organismy(21.2.2014)

Vliv elektromagnetického záření, jehož zdrojem je radar, mobilní telefony, Wi-Fi, mikrovlnné trouby apod., na lidské zdraví se vědecky zkoumá již minimálně od poloviny 20. stol. a třebaže mnohé výzkumy ukázaly souvislosti s určitými chorobami, výzkumy byly později kritizovány či zpochybňovány. Od roku 2000 se však i ve vědeckých kruzích tento vliv potvrzuje a upozorňuje se na nebezpečí, které tu vzniká.

Nejčastěji sledované projevy elektromagnetického smogu jsou poruchy nervové soustavy (podrážděnost, únava poruchy spánku), krevního oběhu (narušená funkce bílých i červených krvinek), reprodukčního systému (potraty, vrozené vady u dětí), dále zvýšení výskytu rakoviny, leukémie i dalších nádorových onemocnění a změny v DNA. U lidí žijících v blízkosti vysílače se zaznamenalo výrazné zvýšení nemocnosti a úmrtnosti.

Bohužel každým zapnutým mobilním telefonem či připojením na bezdrátový internet hustotu tohoto elektromagnetického smogu zvyšujeme, neboť náš mobil či modem neustále vysílá signály k vysílači dané sítě.

Je zřejmé, že používání těchto technologií se nezastaví, ale opět je na každém z nás, zda budeme tato zařízení zapínat jen v době nutného použití, nebo budeme spát se zapnutým mobilním telefonem vedle postele.

Podrobnější informace naleznete např. v následujícím výňatku z bakalářské práce, která zkoumá možný vliv na nemoc včel: Vliv záření používaného v mobilních telefonech na včely