INDICKÉ BOHYNĚ

ADITI

V překladu znamená "neomezená". Je ženskou obdobou boha Brahmy, nebeskou bohyní, matkou všech bohů, ze které se vše zrodilo. Také je ztotožňována s Prakriti (prvotní hybnou silou ve vesmíru – viz úvod k části zpěvníku Indické Základní).

- ↑ -

DÉVÍ

Je sanskrtský výraz označující jakoukoliv bohyni (mužská podoba tohoto označení je DÉVA).

MAHÁDÉVÍ – je označení pro "Velkou Bohyni", která v sobě zahrnuje všechny bohyně a všechny ženské aspekty božství.

TRIDÉVÍ – je ženskou obdobou Trimúrti (Trimúrti – trojjedinost, tři podoby boha, tři principy či síly ve vesmíru – tvoření, ochrana a zánik). Jsou to bohyně Sarasvatí, Lakšmí a Párvatí, manželky bohů Brahmy, Višnua a Šivy.

- ↑ -

ŠAKTI

Šakti je synonymem ke slovu Déví. Představuje ženskou tvořivou energii Prakriti. Je také označením pro Božskou Matku (MÁ, MÁTÁ).

ÁDI PARÁŠAKTI – je označení pro nejvyšší Šakti – prapůvodní božskou energii, která je přítomna v celém vesmíru a ve všech živých bytostech.

- ↑ -

DURGÁ či DURGA

V sanskrtu znamená nedosažitelná, nepřemožitelná. Jedná se o hrozivý aspekt bohyně. Má více rukou, v nichž drží zbraně, a jede na divokém tygru či lvu. Často se vyobrazuje, jak poráží démony, především pak démona Mahišasuru (syna krále asurů - démonů), který se dokázal přeměňovat z lidské podoby do podoby býka.

- ↑ -

LAKŠMÍ

Je manželkou boha Višnua a bohyní bohatství a prosperity (jak na materiální, tak i duchovní úrovni), štěstí a krásy. Protože bohové Ráma a Kršna jsou považováni za vtělení boha Višnua, jsou také například Sítá (manželka Rámy), Rukminí (manželka Kršny), Rádhá (milenka Kršny) i ostatní manželky Kršny pokládány za vtělení bohyně Lakšmí.

- ↑ -

SARASVATÍ

Je manželkou boha Brahmy a někde je považována za dceru bohyně Durgy a sestru Lakšmí, Ganéši a Kartikéji (Skandy). Je bohyní učení, vědění, hudby a umění. Na vyobrazeních mívá čtyři ruce, je oblečena v bílém sárí (symbol čisté, neposkvrněné mysli), sedí na bílém lotosu (symbol hledání poznání) či bílé labuti (symbol zvídavosti) a hraje na vínu (strunný hudební nástroj symbolizující harmonii).

(Sarasvatí se objevuje také v buddhismu, kde je považována za ochranné a nápomocné božstvo těch, kteří studují učení Gautamy Buddhy.)

- ↑ -

PÁRVATÍ

(GAURÍ, UMÁ, BHÁVANÍ, BHUVANÉŠVARÍ)

Je manželkou boha Šivy. Je považována za ztělesnění Ádi Parášakti (Ádi - prvotní, Parášakti - jedna z forem Prakriti, prvotní energie vesmíru). V překladu znamená "dcera hor". V indické mytologii je dcerou boha sněhu Himavana, který je personifikací Himalájí. Má čtyři nebo osm rukou a sedí na lvu či tygrovi.

- ↑ -

KÁLÍ

(KÁLIKÁ, BHAVATÁRINÍ)

Jedná se o hrozivý aspekt bohyně. Kálí v sanskrtu znamená čas, černý, smrt. Je tedy bohyní vládnoucí smrti a času a je přemožitelkou démonů. Je též uctívána jako ochránkyně vesmíru (Bhavatáriní). Protože Šiva je také vládcem nad smrtí a vládcem času, představuje Kálí Šivův ženský protějšek. (Jedno ze jmen Šivy je Kála Bhajrava; Kála – čas, smrt, černý, Bhajrava – hrůzu budící.)

Bývá vyobrazována s tmavou pletí a vyplazeným jazykem, má mnoho rukou, v nichž drží zbraně či uříznuté hlavy zlých démonů. Také se zobrazuje, jak stojí na Šivovi a tlumí jeho hněv.

- ↑ -

RÁDHÁ

(RÁDHÁRÁNÍ, RÁDHIKA)

Je manželkou boha Kršny a inkarnací bohyně Lakšmí. (Mantry k této bohyni naleznete v části Kršna.)

- ↑ -

SÍTÁ

Je manželkou boha Rámy a inkarnací bohyně Lakšmí. (Mantry k této bohyni naleznete v části Ráma.)

- ↑ -