KRŠNA a RÁDHÁ

Kršna nebo také Krišna je podle hinduistické mytologie inkarnací (vtělením) boha Višnua (jednoho ze tří nejvyšších hinduistických bohů, který představuje udržovatele vesmíru. Dalšími dvěma bohy jsou Brahma stvořitel a Šiva ničitel). Kršna v překladu znamená "černý, tmavý, tmavě modrý" (což má značit, že je neviditelný v materiálním světě). Bývá zobrazován s tmavě modrou až černou pokožkou, hrající na flétnu, často v přítomnosti své družky Rádhy a posvátných krav.

Kršna se narodil roku 3228 př. n. l. v královské rodině. Jeho matkou byla Dévakí a otcem Vasudéva, kteří vládli ve městě Mathura. Kršna byl předurčen k tomu, aby zabil zlého krále Kansu (bratra Dévakí), který sužoval kraj v okolí města Mathury, a aby přinesl lidstvu možnost dosáhnout vysvobození. Avšak král Kansa se díky věštcům dozvěděl, že se má narodit ten, kdo ho má zabít, a dal Dévakí a Vasudévu uvěznit. V tentýž den, kdy se narodil Kršna, narodila se Jašódě a Nandovi ve vesničce Gókula bohyně Jógamája, která díky své božské síle uspala Jašódu i všechny v Kansově paláci a Vasudéva mohl odnést Kršnu z paláce a obě děti vyměnit. Tak se Kršna zachránil a vyrůstal u Jašódy a Nandy, kteří ho pokládali za svého syna.

Kršna vyrůstal jako pasáček krav (odtud také jeho jména Góvinda a Gópala) ve Vrindavaně (také Brindavana), což byla oblast spadající pod město Mathura.

Zachránil obyvatele Vrindavany, když na ně bůh Indra seslal bouři. Zvedl totiž horu Góvardhanu, takže se pod ní lidé i se svým dobytkem schovali, a Indra musel uznat Kršnovo vítězství. Zvítězil nad jedovatým hadem Kálijou, který byl hrozbou pro vesnici, a donutil ho opustit řeku Jamunu i zdejší kraj.

Asi nejznámější událostí v životě Kršny je bitva mezi Kuruovci a Pánduovci, v níž je Kršna vozatajem válečníka Ardžuny (syna boha Indry) a zjevuje mu Pravdu o podstatě věcí. Rozhovor Ardžuny s Kršnou těsně před rozhodující bitvou zachycuje Bhagavad Gíta (část eposu Mahábharáta).

Hlavní manželkou Kršny byla princezna Rukminí (též Rukhmani). Kršna měl dalších více než 16 000 manželek, které zachránil před démonem Narakasurou a poskytl jim ochranu a společenské postavení, kterého by se jim jinak nedostalo.

Nejoblíbenější Kršnovou družkou, s níž je nejčastěji zobrazován, je Rádhá.

- ↑ -