Kontakt:

  • mantry@email.cz
  • mobil: 725 219 471
Vítejte na našich stránkách,

které jsou věnovány především mantrám a informacím o tom, kdy a kde si je s námi můžete zazpívat. Zpíváme mantry zejména indické a tibetské, v Praze v Kostele sv. Jana Křtitele Na Prádle a občas i mimo Prahu. Zpívání jsou určena pro všechny, kdo mají o mantry upřímný zájem bez ohledu na pěvecké schopnosti.

Slovo SAMHITÁ použité v názvu našich stránek je označení pro nejstarší části véd, jimiž jsou právě mantry. V sánskrtu znamená též jednota, sjednocení, spojení.

Co na našich stránkách dále naleznete:

V části AKTUALITY naleznete informace o tom, kdy a kde se koná další zpívání manter.

V části MANTRY naleznete obecné informace o historickém či mytologickém pozadí, v němž mantry vznikaly, a jejich znění v původním jazyce (nejčastěji sánskrt) i s překladem či vysvětlením. K mantrám, ke kterým existuje více překladů do češtiny (resp. angličtiny), jsme vybrali takový, který se dle našeho současného pochopení jeví jako nejbližší původnímu významu. U některých manter naleznete také hudební ukázku z našeho zpívání.

V části ZPĚVNÍK naleznete náhled zpěvníku, podle kterého nyní zpíváme a který je též ke stažení.

V části SLOVNÍK naleznete významy slov, která se v mantrách vyskytují nebo se k nim nějak vztahují. Jedná se o přepis a překlady slov ze sánskrtu (v písmu dévanagarí) do češtiny, resp. z jazyka hindi do češtiny. (Časem přidáme i přepisy a překlady do angličtiny, neboť český přepis, byť jednoznačnější, ale s interpunkcí, je např. pro vyhledávání na internetu těžko použitelný.) Nejsme odborníci a slovník jsme tvořili pro vlastní použití, proto nezaručujeme přesnost. Protože však slovníků ze sánskrtu do češtiny a navíc s touto tématikou není mnoho, dáváme ho zde k dispozici.

V části ČETBA naleznete vlastní překlady knih indických mudrců a učitelů o cestě za poznáním Sebe. Dále přidáváme několik desítek příběhů, které jsme podobně jako překlady japonských zenových básní HAIKU sesbírali během let z nejrůznějších zdrojů (proto zde zdroje neuvádíme).

V části TAROT si můžete pohrát a vyložit si online karty – tradiční Crowleyho tarot či pozdější obměnu dle Osha, nebo si vytáhnout pro inspiraci obrázek Elfa či Bohyně.


Pokud na našich stránkách najdete něco, co vás osloví, budeme rádi a stránky tak splní svůj cíl. Máte-li dotazy, připomínky nebo podněty, ozvěte se nám.

Budete-li mít zájem se s námi setkat na zpívání, těšíme se na vás!

Lenka a Petr

- ↑ -